Director,
Writer
 
 
 
Lev VAKHITOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Лев ВАХИТОВ
Lev VAKHITOV
From filmography
 
Director
2012 - Skvoz khvoyu khvoynikh derevev... (Сквозь хвою хвойных деревьев…) [documentary, 35 mn]
 
Writer
2012 - Skvoz khvoyu khvoynikh derevev... (Сквозь хвою хвойных деревьев…) from Svetlana STASENKO , Lev VAKHITOV [documentary, 35 mn]