Cinematographer
 
 
 
Vasili KISELEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий КИСЕЛЕВ
Vassili KISSELEV
From filmography
 
Cinematographer
1951 - Osvobozhdennyy Kitay (Освобожденный Китай) by Sergey GERASIMOV [documentary]