Cinematographer
 
 
 
Igor MINAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Игорь МИНАКОВ
Igor MINAKOV
From filmography
 
Cinematographer
2011 - Kladoiskateli (Кладоискатели) by Nikolay SHCHERBAKOV [fiction, 104 mn]
2010 - Tresk (Треск) by Viktor KONISEVICH [fiction, 97 mn]