Writer
 
 
 
Shapi KAZIYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Шапи КАЗИЕВ
Chapi KAZIEV
From filmography
 
Writer
1979 - Zavtrak (Завтрак) by Askhab ABAKAROV [fiction, 21 mn]