Production designer
 
 
 
Aleksey LEONOVICH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей ЛЕОНОВИЧ
Alekseï LEONOVITCH
From filmography
 
Production designer
2013 - Banka (Банка) by Tatyana KISELEVA [animation, 6 mn]
2000 - Khoroshie i plokhie (Хорошие и плохие) by Anatoli ARTAMONOV , Dmitry FIKS [fiction, 102 mn]
1998 - Nebo v almazakh (Небо в алмазах) by Vasili PICHUL [fiction, 110 mn]