Writer
 
 
 
Aleksandr KOBAK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр КОБАК
Aleksandr KOBAK
From filmography
 
Writer
2002 - Malevich. Vozbrashchenie v Nichto (Малевич. Возвращение в Ничто) by Boris DVORKIN [documentary, 12 mn]