Director,
Writer,
Producer
Born in 1983 
 
 
Aleksey KAZAKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей КАЗАКОВ
Alekseï KAZAKOV
From filmography
 
Director
2020 - Pobochnyy effekt (Побочный эффект)
 
Writer
2021 - Chernobyl (Чернобыль) by Danila KOZLOVSKY [fiction, 136 mn]
2021 - Rodnye (Родные) by Ilya AKSIONOV [fiction, 100 mn]
2020 - Pobochnyy effekt (Побочный эффект)
2018 - SuperBobrovy. Harodnyie mstiteli (СуперБобровы. Народные мстители) by Dmitry DYACHENKO [fiction, 90 mn]
2016 - SuperBobrovy (СуперБобровы) by Dmitry DYACHENKO [fiction, 95 mn]
2015 - Samyi luchyi den (Самый лучший день) by Zhora KRYZHOVNIKOV [fiction, 112 mn]
2014 - Gorko! 2 (Горько! 2) by Zhora KRYZHOVNIKOV [fiction, 96 mn]
2013 - Gorko! (Горько!) by Zhora KRYZHOVNIKOV [fiction, 100 mn]
 
Producer
2021 - Rodnye (Родные) by Ilya AKSIONOV [fiction, 100 mn]
2020 - Pobochnyy effekt (Побочный эффект)
2015 - Samyi luchyi den (Самый лучший день) by Zhora KRYZHOVNIKOV [fiction, 112 mn]
 
Site : IMDb