Writer,
Cinematographer
 
 
 
Gleb DOVGAL
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Глеб ДОВГАЛЬ
Gleb DOVGAL
From filmography
 
Writer
2010 - My stoboy pokhozhy (Мы с тобой похожи) by Ilya DOVGAL [documentary, 15 mn]
 
Cinematographer
2010 - My stoboy pokhozhy (Мы с тобой похожи) by Ilya DOVGAL [documentary, 15 mn]