Writer
 
 
 
Dmitry LEMESHEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий ЛЕМЕШЕВ
Dmitri LEMECHEV
From filmography
 
Writer
2020 - Papa zakodirovalsya (Папа закодировался) by Pavel KHODNEV [fiction, 92 mn]
2014 - Patsenty (Пациенты) by Ella OMELCHENKO [fiction, 90 mn]
2013 - Okolofutbola (Околофутбола) by Anton BORMATOV [fiction, 100 mn]
2012 - Bolshaya rzhaka! (Большая ржака!) by Vitali MOSKALENKO [fiction, 80 mn]
2012 - Ana-Bana (Ана-Бана) by Eduard OGANESIAN [fiction, full length film]
2011 - Voyn.com (Воин.com) by Yelena BYCHKOVA [fiction, 90 mn]
2010 - Aznif (Азниф) by Eduard OGANESIAN [fiction, 20 mn]
2009 - Belyy-belyy den (Белый-белый день) by Rustam MOSAFIR [fiction, 25 mn]
2009 - Tochka kipeniya (Точка кипения) by Yulia GOGORAD [fiction, 25 mn]