Cinematographer
 
 
 
Ivan KOTELNIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Иван КОТЕЛЬНИКОВ
Ivan KOTELNIKOV
From filmography
 
Cinematographer
2012 - Lotsman vo vremeni (Лоцман во времени) by Aleksandr_2 KISELYOV [documentary, 26 mn]
2010 - Navazhdenie (Наваждение) by Aleksandr MARKOV [documentary, 9 mn]
2008 - Pastoral (Пастораль) by Aleksandr MARKOV [documentary, 26 mn]