Aleksandr MEDVEDKIN
Александр МЕДВЕДКИН
Aleksandr MEDVEDKINE
1946  
Osvobozhdennaya zemlya
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Освобожденная земля

 

 Osvobozhdennaya zemlya

 La Libération de la terre

 
Directed by : Aleksandr MEDVEDKIN (Александр МЕДВЕДКИН)