3rd Lone Star International Film Festival
Fort Worth (Texas) (USA) - 11 November 2009 - 15 November 2009
http://lsiff.com/about.htm
2009 2008
Russian films
 
Izcheznuvshaya imperia
Izcheznuvshaya imperia, 2008

(Исчезнувшая империя)


Karen SHAKHNAZAROV
(Карен ШАХНАЗАРОВ)

Karen SHAKHNAZAROV