31st Festival international du film d'animation ''Les Nuits magiques''
Begles (France) - 30 November 2022 - 11 December 2022
http://www.lesnuitsmagiques.fr/ ...
Short animation film competition
Snegovichok
Snegovichok, 2020

(Снеговичок)


Aleksey POCHIVALOV
(Алексей ПОЧИВАЛОВ)

Aleksey POCHIVALOV

 
Odeyalko
Odeyalko, 2020

(Одеялко)


Marina MOSHKOVA
(Марина МОШКОВА)

Marina MOSHKOVA