Никита МИХАЛКОВ
Nikita MIKHALKOV
Nikita MIKHALKOV
Россия, 1993  
Вспоминая Чехова
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Vspominaya Chekhova

 

 Vspominaya Chekhova

 En se souvenant de Tchékhov

 
Режиссёр(ы) : Никита МИХАЛКОВ (Nikita MIKHALKOV)
Оператор(ы) : Вадим ЮСОВ (Vadim YUSOV)
Производство : Тритэ