Пётр ЧАРДЫНИН
Piotr TCHARDYNINE
Pyotr CHARDYNIN
1915  
Бешеная собака
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Beshenaya sobaka

 

 Beshenaya sobaka

 Chien enragé

 
Режиссёр(ы) : Пётр ЧАРДЫНИН (Pyotr CHARDYNIN)