Director,
Sound designer
 
 
 
Sergey URUSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей УРУСОВ
Sergueï OUROUSSOV
Filmography (extracts)
 
Director
2008 - Smotrya kak posmotret (Смотря как посмотреть) [animation, 7 mn]
 
Sound designer
2004 - Kolkhoz interteynment (Колхоз интертейнмент) by Maksim VORONKOV [fiction, 105 mn]
1995 - Rokovye yaytsa (Роковые яйца) by Sergey LOMKIN [fiction, 119 mn]