Actress
 
 
 
Yelena LITSKANOVICH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елена ЛИЦКАНОВИЧ
Elena LITSKANOVITCH
Filmography (extracts)
 
Actress
1955 - Pedagoguicheskaya poema (Педагогическая поэма) by Mechislava MAEVSKAIA , Aleksey MASLIUKOV [fiction, 111 mn]