Writer
 
 
 
Aleksandra PETROVSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александра ПЕТРОВСКАЯ
Aleksandra PETROVSKAIA
Filmography (extracts)
 
Writer
2019 - Ushol iz doma v storonu lesa (Ушёл из дома в сторону леса…) by Natalya YEGOROVA [documentary, 9 mn]