Cinematographer
 
 
 
Vasili LYAPOROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ЛЯПОРОВ
Vassili LIAPOROV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2016 - In the edge (На краю) by Yulia BOBKOVA , Olga KOMAREVTSEVA , Maksim LUKYANETS , Kirill MYLTSEV , Yulia SERGINA [documentary, 45 mn]