Cinematographer
 
 
 
V. ALEKSEYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
В. АЛЕКСЕЕВ
V. ALEKSEEV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
1924 - Mezhplanetnaya revolyutsiya (Межпланетная революция) from Nikolay KHODATAYEV , Zenon KOMISSARENKO , Yuri MERKULOV [animation, 9 mn]