Actor
 
 
 
Aleksey ZAKHAROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей ЗАХАРОВ
Alekseï ZAKHAROV
Filmography (extracts)
 
Actor
2004 - Cherdachnaya istoria (Чердачная история) by Galina YEVTUSHENKO [fiction, 100 mn]