Cinematographer
 
 
 
Aleksandr KHVOSTOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр ХВОСТОВ
Aleksandr kHVOSTOV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
1954 - Damy (Дамы) by Lev KULIDZHANOV , Genrikh OGANESIAN [fiction, 19 mn]