Writer
 
 
 
Andrei TKACHENKO
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Андрей ТКАЧЕНКО
Andreï TKATCHENKO
Filmography (extracts)
 
Writer
2007 - Kontrakt na lyubov (Контракт на любовь) by Ilya KHOTINNKO [fiction, 95 mn]