Oleg KOVALOV
Олег КОВАЛОВ
Oleg KOVALOV
Russia, 1995, 104mn 
Kontsert dlya krysy
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Концерт для крысы

 

 Concert pour les rats

 Kontsert dlya krysy

 
Directed by : Oleg KOVALOV (Олег КОВАЛОВ)
Produced by : Andrei DERYABIN (Андрей ДЕРЯБИН), Aleksandr GOLUTVA (Александр ГОЛУТВА)
Production : Lenfilm, Ermitazhnyy most, Roskomkino