Pyotr TODOROVSKY
Пётр ТОДОРОВСКИЙ
Piotr TODOROVSKI
1973  
Svoya zemlya
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Своя земля

 

 Notre Terre

 Svoya zemlya

 
Directed by : Pyotr TODOROVSKY (Пётр ТОДОРОВСКИЙ)
Cinematography : Levan PAATASHVILI (Леван ПААТАШВИЛИ)