24th Festival international de programmes audiovisuels (FIPA)
Biarritz (France) - 24 January 2011 - 30 January 2011
http://www.fipa.tm.fr/fr/index.php
Russian films
 
Happiness is necessary
Happiness is necessary, 2010

(Счастье нам нужно)


Alexandre SOKUROV ( Александр СОКУРОВ)

Aleksey YANKOVSKY (Алексей ЯНКОВСКИЙ)

Aleksey YANKOVSKY
Khroniki Tsentra im. M.V. Khrunicheva
Khroniki Tsentra im. M.V. Khrunicheva, 2010

(Хроники Центра им.М.В.Хруничева)


Yefim REZNIKOV
(Ефим РЕЗНИКОВ)

Yefim REZNIKOV
Sumerki Bogov
Sumerki Bogov, 2009

(Сумерки Богов)


Sergey MIROSHNICHENKO
(Сергей МИРОШНИЧЕНКО)

Sergey MIROSHNICHENKO