Denis CHERNOV
Денис ШЕРНОВ
Denis SHERNOV
Aleksandr MAKAROV
Александр МАКАРОВ
Aleksandr MAKAROV
Ilia MAKSIMOV
Илья МАКСИМОВ
Ilya MAKSIMOV
1999  
Les Aventures dans la ville émeraude
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Приключения в Изумрудном городе

 

 Priklyucheniya v Izumrudnom gorode

 Priklyucheniya v Izumrudnom gorode

 
Réalisation : Denis CHERNOV (Денис ШЕРНОВ), Aleksandr MAKAROV (Александр МАКАРОВ), Ilia MAKSIMOV (Илья МАКСИМОВ)
Produit par : Valdilen ARSENIEV (Валдилен АРСЕНИЕВ), Sergueï SELIANOV (Сергей СЕЛЬЯНОВ)