Yaropolk LAPCHINE
Ярополк ЛАПШИН
Yaropolk LAPSHIN
1980  
L'Odeur de la patrie
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Дым отечества

 

 Dym otechestva

 Dym otechestva

 
Réalisation : Yaropolk LAPCHINE (Ярополк ЛАПШИН)