Kinoglaz

 


- Stop Press


Diary of events

 

Films


Names


Film documentation

 

 

L'association kinoglaz.fr
Search with Google    


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titles and names in bold print contain more complete information
Production Designer
 
 
 
 

Yekaterina BELYAKOVA

Екатерина БЕЛЯКОВА
Ekaterina BELIAKOVA

Filmography (extracts)
 
Production Designer
2019 - Animatsionnyesezonnye zastavki dlia TK "Radoct moya" (Noyabr. Dekabr) (Анимационные сезонные заставки для ТК «Радость моя» (Ноябрь. Декабрь)) by Marina KHOVENKO [animation, 1 mn]
2010 - Povest vremennykh let. Antoniy i Feodosiy pecherskir (Повесть временных лет. Антоний и Феодосий Печерские) by Mariya KHOVENKO , Inga MONAYENKOVA [animation, TV serial, 7 mn]
2009 - Celestial Elephant (Небесный слон) by Mariya KUZNETSOVA , Aleksey_2 ZAYTSEV [animation, 13 mn]
Your remarks