Sound designer
 
 
 
Yuri ZARZHEVSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Юрий ЗАКРЖЕВСКИЙ
Youri ZAKRJEVSKI
Filmography (extracts)
 
Sound designer
1961 - Priklyucheniya Krosha (Приключения Кроша) by Genrikh OGANISIAN [fiction, 85 mn]